Radio AID

 

 

 

Waarom een Radio Advies en Inspectie Dienst (RAID)

Bij diverse organisaties is er behoefte gebleken aan een objectieve en onafhankelijke partij die opdrachtgevers op allerlei vlakken op het terrein van radiocommunicatie kan ondersteunen en adviseren.

RAID is absoluut onafhankelijk. Wij leveren geen installaties en doen ook geen reparaties. Wij hebben geen contracten met marktpartijen.
Alleen hierdoor zijn wij in staat om onafhankelijk te zijn en te blijven en een advies te geven of inspectie uit te voeren waar u voor 100% op kunt vertrouwen.
Wat voor ons telt is een tevreden klant en het behalen van het beoogde resultaat.

RAID ondersteunt organisaties met kennis en kunde om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid als vergunninghouder op dit terrein.
Onze medewerkers hebben minimaal 15 jaar ervaring op dit vakgebied.

meer ......

We worden steeds afhankelijker van het goed functioneren van communicatie apparatuur.
Goede communicatie is van cruciaal belang. Als in de scheepvaart de communicatie tussen de wal en het schip niet goed verloopt kunnen er eenvoudig situaties ontstaan, waarbij veiligheidsrisico's in het geding zijn.

Radio AID richt zich met haar specifieke deskundigheid op dit moment met name op het maritieme werkveld, maar u kunt uiteraard ook met andere vragen over landmobiele toepassingen bij ons terecht.

Voor het gebruik van het radiofrequentiespectrum is in veel gevallen een vergunning noodzakelijk. Op de vergunninghouder rust de verplichting om aan voorwaarden te blijven voldoen die aan de vergunning zijn verbonden.
In Nederland is de uitgifte van deze verguningen belegd bij het Agentschap Telecom.

Organisaties kiezen er steeds meer voor om bij het uitbesteden van werkzaamheden een regierol te vervullen. Een begrijpelijke keuze, maar het brengt ook met zich mee dat het belang om als deskundig opdrachtgever op te treden hierdoor alleen maar toeneemt.

Niet op alle gebieden binnen de organisatie is deze specifieke kennis aanwezig. Dit geldt in sterke mate voor kennis ten aanzien van radiocommunicatie. Ook bij de (hoofd)aannemer is deze kennis vaak afwezig. Hierdoor is dan noch bij de opdrachtgever, noch bij de opdrachtnemer duidelijk wat exact gevraagd wordt en wat de impact hiervan is.

Ook bij marktpartijen is radiokennis schaars, zodat de kans aanwezig is dat er producten worden geleverd, die niet voldoen aan de specificaties van de telecommunicatie regelgeving.
Bij een grote opdrachtgever is vastgesteld dat, ondanks het feit dat voor een belangrijk deel wel onderhoud werd verricht, een groot deel van de installaties niet aan de vergunningseisen van de Telecommunicatieregelgeving voldeed.

Sluiten

 

Vergunningen

Op orde brengen/stroomlijnen van de vergunningenadministratie

Veel vergunningen zijn bij organisaties in de loop der jaren en door verschillende personen aangevraagd. Hierdoor is de kans groot dat er een diversiteit is ontstaan in relatienummers en vergunningen. Ook de aanwezigheid van 2 vergunningen voor dezelfde installatie is daarbij geen uitzondering. Door overzicht te brengen in de aanwezige vergunningen wordt op dit aspect helderheid gecreëerd. Hierdoor kan ook een efficiency voordeel, middels een jaar nota,  ten aanzien van de facturatie worden geboekt.
Wij kunnen voor u de vergunningenadministratie op orde brengen.

Aanvragen en begeleiden van vergunningverlening m.b.t. radiofrequentiespectrum

Voor veel organisaties is het aanvragen van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte een bedrijfsvreemde en complexe activiteit.
Wij kunnen de aanvraag conform de vereisten van Agentschap Telecom voor u opstellen en het proces begeleiden tot de afgifte van de vergunning.

Begeleiden van het proces van antenneplan tot de noodzakelijke vergunningen

Bij het vernieuwen of opnieuw inrichten van een vaarweg kan het noodzakelijk zijn hiervoor een antenneplan op te laten stellen om optimale communicatie te verkrijgen. Op basis van dit antenneplan moeten dan nieuwe vergunningen worden aangevraagd, dan wel worden gewijzigd of ingetrokken.
Het is van groot belang om, voordat een project wordt aanbesteed, de juiste vergunningen van Agentschap Telecom worden verkregen. Bij eerdere aanbestedingen is in de praktijk al een aantal malen voorgekomen dat het project is gegund aan een partij waarvan later het antenneplan werd afgekeurd en er een nieuwe aanbesteding noodzakelijk was hetgeen uiteraard kostenverhogend werkt maar ook een langdurige vertraging tot resultaat had.
Het is van belang om te realiseren dat de doorlooptijd voor zo’n traject 6 tot 8 maanden duurt.
Wij kunnen voor u het antenneplan verzorgen en de noodzakelijke vergunningen.

Verzorgen van de gehele vergunningen administratie
Het is ook mogelijk om uw volledige vergunningenadministratie door ons te laten verzorgen. Wij verzorgen de aanvragen voor nieuwe vergunningen, wijzigingen en eventuele intrekkingen. Hierdoor behoudt u het overzicht en verwerken wij eventuele wijzigingen voor u.

We worden steeds afhankelijker van het goed functioneren van communicatie apparatuur.
Goede communicatie is van cruciaal belang. Als in de scheepvaart de communicatie tussen de wal en het schip niet goed verloopt kunnen er eenvoudig situaties ontstaan,, waarbij veiligheidsrisico's in het geding zijn.

RAID richt zich met haar specifieke deskundigheid op dit moment met name op het maritieme werkveld, maar u kunt uiteraard ook met andere vragen over landmobiele toepassingen bij ons terecht.

Voor het gebruik van het radiofrequentiespectrum is in veel gevallen een vergunning noodzakelijk. Op de vergunninghouder rust de verplichting om aan voorwaarden te blijven voldoen die aan de vergunning zijn verbonden.
In Nederland is de uitgifte van deze verguningen belegd bij het Agentschap Telecom.

Organisaties kiezen er steeds meer voor om bij het uitbesteden van werkzaamheden een regierol te vervullen. Een begrijpelijke keuze, maar het brengt ook met zich mee dat het belang om als deskundig opdrachtgever op te treden hierdoor alleen maar toeneemt.

Niet op alle gebieden binnen de organisatie is deze specifieke kennis aanwezig. dit geldt in sterke mate voor kennis ten aanzien van radiocommunicatie. Ook bij (hoofd)aannemer is deze kennis vaak afwezig. Hierdoor is dan nocht bij de opdrachtgever, noch bij de opdrachtnemer duidelijk wat exacte gevraagd wordt dan wel wat de impact hiervan is.

Ook bij marktpartijen is radiokennis schaars, zodat de kans aanwezig is dat er producten worden geleverd, die niet voldoen aan de specificaties van de telecommunicatie regelgeving.
Bij een grote opdrachtgever is vastgesteld dat, ondanks het feit dat voor een belangrijk deel wel onderhoud werd verricht, een groot deel van de installaties niet aan de vergunningseisen van de Telecommunicatieregelgeving voldeed.

Sluiten

Waarom Radio AID?

Bij diverse organisaties is er behoefte gebleken aan een objectieve en onafhankelijke partij die opdrachtgevers op allerlei vlakken op het terrein van radiocommunicatie kan ondersteunen en adviseren.

Radio AID is absoluut onafhankelijk. Wij leveren geen installaties en doen ook geen reparaties. Wij hebben geen contracten met marktpartijen.
Alleen hierdoor zijn wij in staat om onafhankelijk te zijn en te blijven en een advies te geven of inspectie uit te voeren waar u voor 100% op kunt vertrouwen.
Wat voor ons telt is een tevreden klant en het behalen van het beoogde resultaat.

Radio AID ondersteunt organisaties met kennis en kunde om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid als vergunninghouder op dit terrein.
Onze medewerkers hebben minimaal 15 jaar ervaring op dit vakgebied.

meer ......
Radio Advies en Inspectie Dienst